Εδώ θα κάνετε την αξιολόγηση του προγράμματος που δουλέψαμε. Κάνετε κλικ στο κατάλληλο κουμπάκι. Σας ευχαριστώ πολύ μικρά μου. (Λενιό)