Φωτογραφίες από το διαδίκτυο

1.από το blog http://5465.pblogs.gr
external image 49673-MUSIC%20ANCIENT%20GREECE.gif

external image 49166-%CE%A3%CE%91%CE%A0%CE%A6%CE%A9.gif

external image 49167-ifigeneia.gif