Σκοπός της ιστοεξερεύνησης

Τα δεδομένα τα διαβάσατε στην Εισαγωγή. Οπότε ανασκουμπωνόμαστε και ξεκινάμε!

Χωριζόμαστε σε ομάδες.
  • Δημοσιογράφοι,
  • Διαφημιστές,
  • Σεναριογράφοι,
  • Παραγωγοί .
(Να κάνουμε μια μικρή έρευνα και να μιλήσουμε τηλεφωνικά με κάποιον/α ειδικό να μας εξηγήσει τι κάνει ο καθένας!)
Kαι επειδή θέλω κι εγώ ρόλο σ αυτό το "έργο" (χιχιχιχι) θα μου επιτρέψετε να κρατήσω αυτόν του υπεύθυνου ροής προγράμματος!!!!!!!!!! και επειδή δεν είμαι βέβαιη ότι ξέρετε τι ακριβώς κάνει αυτός !!!! θα καταλάβετε μόλις βρεθούμε ;-)
Οπότε : Λενιό = υπεύθυνη ροής προγράμματος! ( πάντα ήθελα να το κάνω αυτό!!!)

Δημοσιογράφοι =
Διαφημιστές =

Σεναριογράφοι =
Παραγωγοί =


Σκοπός της ιστοεξερεύνησης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο ζωής των αρχαίων Αθηναίων τον 5ο αι. π.Χ. , περίοδο κατά την οποία συντελέστηκε ένα θαύμα (πολιτικό - κοινωνικό και από πλευράς τέχνης) στις κλιτύες της Ακρόπολης .
Στόχοι:
1. Γνωρίζοντας & κατανοώντας (γνώσεις)

1.1. Να περιγράφουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή ( πολιτική, οικονομία, εργασία, αθλητισμός, ένδυση, κόσμημα, καλωπισμός, θέατρο, διασκέδαση, εκπαίδευση αγοριών/κοριτσιών, παιχνίδια, γευσιγνωσία, Παρθενώνας- αρχιτεκτονική -γλυπτική).
1.2. Να εμβαθύνουν και να κατανοούν τις σχέσεις ανάμεσα στους τομείς της καθημερινής ζωής και τις αλληλεπιδράσεις τους.

2.Διερευνώντας και εντοπίζοντας ( δεξιότητες)
2.1. Να εντοπίσουν , να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών για τα βασικά στοιχεία της ζωής τον 5ο αι. π.Χ. -μέσα από τις ιστοσελίδες που τους δίνονται και από τη συνέντευξη με την αρχαιολόγο στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
2.2. Να επεξεργαστούν την πληθώρα των πληροφοριών κρατώντας αυτές που θα θεωρήσουν χρήσιμες, για να παράξουν κείμενα με διαφορετικές δομές, όπως : διάλογο, ειδήσεις τηλεοπτικές, διαφημίσεις, πληροφοριακά.
2.3. Να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου και αυτοδιόρθωσης.
2.4. Να γνωρίσουν τη χρήση απλών λογισμικών που θα εφαρμοστούν στην τάξη

3. Επικοινωνώντας (συνεργασία)
3.1. Να συνεργαστούν τα μέλη της κάθε ομάδας μεταξύ τους για να οργανώσουν το υλικό που συγκέντρωσαν σχεδιάζοντας σε σκηνές από την καθημερινή ζωή.
3.2. Να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους παίζοντας ρόλους και να μπουν για λίγο στη θέση των ανθρώπων της εποχής που περιγράφουν.
3.3 Να συνεννοηθούν όλες οι ομάδες για να αναπαραστήσουν σε θεατρικό δρώμενο τη δουλειά τους.

4. Συνδέοντας (με τη ζωή - επέκταση)
4.1. Να συνδέσουν την καθημερινή ζωή στα κλασικά χρόνια με την καθημερινή ζωή στη σύγχρονη εποχή, διαμορφώνοντας άποψη για τα όσα προσφέρει η μελέτη της Ιστορίας στη ζωή τους.
Οι παραπάνω στόχοι βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις ακόλουθες οριζόντιες ικανότητες :
  • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.
  • Ενδυνάμωση της επικοινωνίας και δημιουργία πνεύματος συνεργατικότητας.
  • Εξασκηση ψηφιακής ικανότητας.
  • Δημιουργία διαχρονικής πολιτισμικής συνείδησης.

Wikispaces