Οι βασικές πηγές στις οποίες έγινε αναζήτηση είναι :

Αρχαία Αγορά των Αθηνών

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού


Στο σπίτι ενός Αθηναίου

Καθημερινές εργασίες

Μουσείο της Ακρόπολης

Η αρχαία Αθήνα 3d

flickr
qwiki

Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία- εφαρμογές όπως :
wallwisher
museumbox
podomatic
audioboo
glogster

Wikispaces